WELKOM by NG Warmbad

Ons visie is:

LEEF DIE WOORD.

 

As gemeente wat glo dat die enigste Weg tot saligheid Jesus Christus is, bely ons:

Jesus Christus is die Weg, die Waarheid en die Lewe.

In Hom kry ons toegang tot die Vader, en deur Hom word die Heilige Gees inwonend in ons.

Jesus Christus is Self die Woord.

Jesus Christus is God.

Jesus Christus is die enigste Hoof van ons geloofsgemeenskap.

Die geloofsgemeenskap is die uitsluitlike eiendom van Jesus Christus.

 

Alle bedieninge van ons gemeente is in diens en nastrewing van hierdie visie en belydenis.

Daar bestaan daarom geen hierargiese struktuur of model in ons geloofsgemeenskap nie;

Christus is Alles, en almal is saam, as ledemate van Sy liggaam, in Sy diens.

Show More