BEDIENINGE - waardeur alles realiseer

Die gemeente  bestaan uit ‘n uitgebreide netwerk van bedieninge. Eie aan ‘n netwerk, is daar baie raakpunte tussen die verskillende bedieninge – geen bediening kan in ‘n netwerk op sy eie funksioneer nie.

 

Die bedieninge vorm wanneer ledemate volgens hul roeping en Geestelike gawes saam groepeer. Daar is gevolglik geen onderskeid tussen meer/minder Geestelike bedieninge nie, en ook nie meer/minder belangrike bedieninge nie.

JEUGBEDIENING
MANNEBEDIENING
GEBEDSBEDIENING
GAWEBEDIENING
BYBELSKOOL
BYBELSTUDIE
GEBEDSVERDIEPING
GROEIGROEPE
OMGEEBEDIENING
STADSPOORT
BEJAARDESORG
SIEKESORG
GASVRYHEID
PASTORALE SORG
HUIS PROTEA
EREDIENSBEDIENING
MUSIEKBEDIENING
BLOKBEDIENING
KINDER EE3
SENDING & UITREIKE
KOMMUNIKASIE
EIENDOMME
DIENSVERHOUDINGE
FINANSIES
Show More