BEJAARDESORG

Die Bybel plaas ’n hoë premie op ouderdom. Ouderdom word in die Bybel as ’n seën van die Here gesien en ouer persone as ’n bron van wysheid en insig. Ons gemeente probeer dan ook besondere moeite doen om toe te sien dat ons oues van dae versorg word.

 

Ons gemeente bied spesiale kuiergeleenthede deur die jaar aan, sowel as ‘n baie besonderse lente-tee vroeg in September elke jaar.  Hierdie geleentheid word altyd baie goed bygewoon en die vermaak is gewoonlik uit die boonste rakke!

Daarbenewens is daar weeklikse bybelstudies by Rusoord ouetehuis en aanddienste (een maal per maand) by Renaissance aftreeoord.  Spesiale nagmaalgeleenthede word ook by Rusoord aangebied.

Skakel gerus by ons in indien jy geroepe voel om met bejaardes te werk.