MUSIEKBEDIENING

Aanbidding is ‘n lewenswyse. Een manier hoe die Here ook aanbid kan word is deur musiek. Die diensgroep musiekbediening is instrumente in God se hande om die gemeente te lei in lofprysing en aanbidding soos Hy in Sy woord vir ons leer.

As jy ’n musiekgawe en -passie het, kan jy jou gawes hier gebruik.