EREDIENSBEDIENING

Ons moedig lidmaatbetrokkenheid by eredienste aan.  Indien u belangstel om mense te verwelkom, afkondigings uit te deel, dankoffers op te neem of nagmaal te bedien, kontak gerus die Kerkkantoor.