FINANSIES

Ons gemeente wil graag verantwoordelike rentmeester wees van die geld waarmee die Here ons seën. Die Finansiële bediening maak van die kennis van kundiges gebruik om verantwoordelikheid te neem vir die bestuur van hierdie fondse. Ons vertrou die Here om ons wysheid te gee om die finansies só te bestuur dat dit sal dien tot die uitbreiding van sy Koninkryk.

 

Die bediening is o.a. verantwoordelik vir die opstel van begrotings, monitering van werklike uitgawes en die finalisering van finansiële jaarstate.

 

Indien jy finansiële agtergrond het, is hierdie beslis die bediening vir jou.