GASVRYHEIDSBEDIENING

"Gasvryheid IS... om alle mense lief te hê. Dit is eerstens om gasvry te wees teenoor elke mens wat jy ontmoet, dit beteken jou hart, jou huis, jou besittings so oopstel dat die ander nie daardeur minderwaardig voel nie, maar dit as iets vanselfsprekend aanvaar.  Niks moet geforseer wees nie. Alles moet spontaan gebeur.  Gasvryheid kan 'n mens nie aanleer nie. Jy kry dit nie in boeke nie Dit is 'n diep innerlike houding van oopheid en mededeelsaamheid. Dit hoort tot die misterie van die mens.

....Gasvryheid is een van die hoogste menslike waardes!"

Ons gasvryheidsbediening se doel is om die gemeente se betrokkenheid by die verskillende bedieninge te verbeter en so die gemeente te bou.
Ons skep geleenthede sodat lidmate mekaar beter kan leer ken en help nuwe lidmate om hulself in die kerk te vestig en tuis te voel.
Ons gasvryheidsbediening reël die volgende;
  • Die jaarlikse gemeentekamp
  • Die kwartaalikse gemeente kuierkampe
  • Gemeente braai/ete na Nagmaal
  • Laat nuwe intrekkers welkom voel en inskakel
  • Skink tee/koffie na die diens op Sondae
  • Skep die geleentheid dat kerkkantoor oop is op Sondae
"Raak betrokke":
As jy 'n gasvrye hart het, kom skakel by ons in en raak betrokke. Die volgende sal van jou verwag word;
  • Om een maal 'n kwartaal 'n vergadering by te woon
  • Om 'n teeskinkbeurt te behartig
  • Om te help met die reëlings vir die kampe en gemeente kuiers
  • Om nuwe intrekkers welkom te laat voel 
Ons bediening werk ook nou saam met die ander bedieninge om die visie van die gemeente uit te leef.

JAAR BEPLANNING

Gemeente kuier na Nagmaal

Gemeente Kamp

Kuierkamp

Klein Kariba Kuier

Dankofferfees Spitbraai

Potjiekos

Bring en Braai