GEBEDSVERDIEPING

Gebed is kragtig.  Deur ons gebede kan mense se harte en lewens verander.

 

Christus groei sy kerk deur toerusting en ons moet gelowiges ook weer goed toerus. Ons het geloof in Christus se opstanding, ons is seker Hy regeer ons deur sy Woord en Gees en ons het die Heilige Gees ontvang. 

 

Gebedsverdieping veroorsaak dat ons weer nuut oor ons selfgemaakte grense dink.  As jy buite jou grense dink is dit waar jy ongemaklik behoort te wees. Maar jy het die belofte dat die Gees jou in alles sal lei – ook na gebedsverdieping wat weer ‘n verdieping in jou belewing van God teweegbring.

 

 ‘n Paar sleutels om te gebruik in gebedsverdieping is:

  1. Weet met wie jy praat

  2. Dank Hom!

  3. Vra na God se wil

  4. Sê wat jy nodig het

  5. Vra om vergifnis

  6. Bid saam met ‘n vriend

  7. Bid die Woord

  8. Leer skrifgedeeltes.

 

Gebedsverdieping lei na ‘n lewende geloof!

Wees altyd vol blydskap.  Praat met die Here elke keer as julle die kans het.  Moet nooit moeg word om te bid nie.  Hy hoor!  Wees heeltyd dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur.  Dan stap julle op die pad wat God vir julle beplan het toe julle in Christus Jesus begin glo het.

Moenie julle doof hou wanneer die Gees met julle praat nie.  Luister fyn na sy stem.

1 Tess 5:16-19