top of page

JEUGBEDIENING

Die Jeugbediening het ten doel om vir ons kinders (van alle ouderdomme) relevante aktiwiteite en godsdiensonderrig aan te bied sodat hulle voorberei en toegerus kan word om hulle liefde vir Jesus uit te leef. 

Ons fokus op ‘n verhoudingsgerigte jeugbediening wat met 'n spanbenadering aangepak word.  Die kwaliteit  van 'n jeugbediening hou direk verband met die direkte betrokkenheid van volwassenes. 

 

As jy daarom geroepe voel om by hierdie bediening betrokke te raak, skakel asb die Kerkkantoor.

Visse swem, voëls vlieg en kinders?

Kinders moet speel!!

Speel die Woord

(Kleuterkerk)

Tydens erediens gedurende die kwartaal - klein tot graad R

KINNERJOL

Dit is waar die kinders weer kinders is, vir Graad 1-7, sien kalender vir datums

bottom of page