Voorbedding vir Langtermyn siekes:

Lenie Beukes                       0147365753              Luna     

Attie Pienaar                         0828745514              Mabula     

Rita Wulff                              0832885120              Negester          

Wynand Grobler                   0825844877              Hoërskool      

Jadene Horne                       0822133881              Renaissance     

Jane Fourie                           0832918307              Sekelbos     

Felix Wulff                             0836256397             Negester

Sarel & Annatjie Moore       0828012024             Negester

Sophia & Pieter Maas         0837266335             Renaissance

Danie Du Pisani                   0829021083              Panorama     

Kobus Potgieter                    0828514764              Tuintuiste